Inlägg taggade ‘jämställdhet’

Fritextsök

06 juni, 2015

Kvinnors självständighet ökar i Mauretanien

Det mauretanska jordbrukarkooperativet Foum Gleita har sedan starten 1999 ökat från 11 till 84 medlemmar. Kooperativets ordförande och initiativtagare är 45-åriga Kadiata Thiam Diallo. ”Innan vi startade kooperativet brukade familjer lämna jordbruket för att istället starta egna småföretag. På grund av ökad torka, sviktande hjordar och stigande markpriser blev det allt svårare att arbeta kvar inom jordbrukssektorn”, förklarar Kadiata.

Läs mer

Taggar: , ,

13 april, 2015

”Röster från Somalia” – Somalilands första kvinnliga åklagare

”Tidigare var det bara män som hade det här jobbet” säger advokat Aswan Jibril. ”Vårt rättssystem dominerades av män.”

Under 2010 blev Aswan en av de första kvinnliga åklagarna i Somaliland. Med hjälp av UNDP:s stipendie- och praktikprogram kunde hon avsluta juristutbildningen och säkra en praktikplats på Somalilands åklagarmyndighet.

Läs mer

Taggar: , ,

08 april, 2015

400 Hushåll i Badghis får tillgång till dricksvatten

I en avlägsen del av västra Badghis är grundvattnet mestadels salt. För att svara på sitt behov av dricksvatten började medborgarna i Dahane Abshar-e-Rigi byn Maqur distriktet bygga reservoarer för regnvatten. Till hjälp fick de finansiering på 125.000 USD från UNDP och ministeriet för landsbygdsutveckling.

Standardåtgärder för vattensäkerhet har använts i byggandet av reservoarer och rörsystem till byn. När regnet upphör har byborna tränas i att noggrant täcka reservoarerna med betongplattor som blockerar smuts och andra saker som kan påverka vattensäkerheten.

Läs mer

Taggar: , ,

30 mars, 2015

Vad krävs för att få in kvinnor i politiken? Parlamentsledamöter diskuterar

Addis Abeba, Etiopien – Afrikanska kvinnliga parlamentsledamöter ser politisk vilja, finansiering och förbättrade utbildningsmöjligheter som några tänkbara sätt att öka kvinnors deltagande i den politiska sfären.

Då fler än 15 val förväntas äga rum på kontinenten i år samlade Afrikanska unionens kommission och FN:s utvecklingsprogram (UNDP) framträdande kvinnliga parlamentariker för att diskutera utmaningarna de står inför. Mötet modererades av Bineta Diop, AU:s särskilda sändebud för kvinnor, fred och säkerhet.

Läs mer

Taggar: , , ,

13 mars, 2015

Skådespelerskan Geena Davis varnar FN: 700 år behövs för att nå en jämn könsfördelning i barnmedia.

”Vi behöver inte vänta för att rätta till omedvetna fördomar. Vi kan fixa det från början.” Det säger skådespelerskan Geena Davies under ett seminarium om kön och media för FN, Och menar att bristen på kvinnliga karaktärer i underhållningsmedier för små barn kan ändras över en natt.

Den Oscarsvinnande skådespelaren, som grundade Geena Davis Institute on Gender in Media, berättade att data från hennes forskning visar störande resultat av hur pass många färre kvinnliga karaktärer som finns i familjefilmer och tv-program riktade till barn under 11 års ålder.

Läs mer

Taggar: , ,

23 januari, 2015

FN-studie visar ökning av kvinnliga chefer, och uppmanar till större insatser för jämställdhet

De senaste 20 åren har världen sett en ökning i antalet kvinnor anställda i ledande och mellanbefattningar, enligt en ny FN-rapport. Rapporten konstaterar också att även om bolagstyrelserna som består av 100% män mindskar i antal, så måste mer göras för att uppnå en jämn könsfördelning.

Läs mer

Taggar: , , , ,

Rwanda

16 april, 2014

Rwanda – ett land på uppgång

Tjugo år har gått sedan folkmordet i Rwanda. Sedan dess har landet utvecklats i mycket snabb takt och har bland annat nått millenniemålet om minskad barnadödlighet. 

Läs mer

Taggar: , , , , , , , , , ,

CSW58

14 mars, 2014

Just nu i NY: Commission on the status of women

Den 10-21 mars samlas FNs: kvinnokommission i New York för att diskutera utmaningar och framgångar i genomförandet av millenniemålen för kvinnor och flickor.

Läs mer

Taggar: , , , , , , , , ,

Några-kvinnor-på-Haiti-får-lära-sig-läsa-och-skriva-UN-Photo-Logan-Abassi.jpg

08 mars, 2014

Internationella kvinnodagen 2014

Att uppnå jämlikhet för kvinnor och flickor är inte bara en fråga om rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter, det medför också enorma framsteg på många utvecklingsområden.

Läs mer

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Gör din röst hörd om den nya utvcklingsagendan efter 2015 i My World.

06 januari, 2014

My World 2015 – gör din röst hörd

Hittills har över 7 000 000 människor från 193 länder röstat på vad de tycker är viktigast i den nya utvecklingsagendan efter 2015.

Läs mer

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,