CSW58

14 mars, 2014

Just nu i NY: Commission on the status of women

Den 10-21 mars samlas FNs: kvinnokommission i New York för att diskutera utmaningar och framgångar i genomförandet av millenniemålen för kvinnor och flickor.

Sedan millenniemålen antogs för mer än 13 år sedan har betydande framsteg skett. Utvecklingen är dock ojämn, särskilt för kvinnor och flickor.

”Globalt har målet om jämställdhet i grundskolan uppnåtts men de regionala klyftorna kvarstår och flickors inskrivning på gymnasiet sjunker. Andelen kvinnor i de nationella parlamenten har också ökat men fortfarande utgör kvinnor endast runt 21 procent av världens parlamentariker”, sa UNDP:s högsta chef Helen Clark i en debattartikel på internationella kvinnodagen den 8 mars.

Ta reda på mer om hur det ser ut för flickor och kvinnor inom respektive mål och läs om vad som sker under den pågående kvinnokommissionen (den 58:e i ordningen).

 

Läs också...

… om  Sveriges deltagande i kommissionen

… om UN Women 

… mer om millenniemål 3

… hela Helen Clarks artikel, som publicerades i Sidas tidning Omvärlden

 

 

Taggar: , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter