Marknad i Harare, Zimbabwe. Foto: IRIN

24 januari, 2014

FN-initiativ för säkrad tillgång till mat

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, driver ett fyraårigt program i Zimbabwe för att stödja landets fattigdoms-, livsmedels- och klimatarbete. Genom programmet ska fattiga jordbrukshushåll bättre kunna säkra sin tillgång till mat.

Millenniemålet om minskad hunger har haft en ojämn utveckling och trots vissa framsteg är fortfarande runt 870 miljoner människor i världen kroniskt undernärda.

I Zimbabwe är över 70 procent av landets befolkning beroende av jordbruket för sin försörjning. Men de står inför många utmaningar.

Förutom att klimatförändringen slår hårt mot jordbruket, lider också vissa regioner av låg produktivitet, begränsade marknader och bevattningssystem samt låg bördighet.

Säkrad tillgång till mat och inkomst
För att stödja Zimbabwes fattigdoms-, livsmedels-, och klimatarbete har FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO – i samarbete med Storbritanniens utvecklingsdepartement DIFID – startat det fyraåriga programmet ”The Livelihoods and Food Security Programme”.

Det nya FAO-programmet ska möjliggöra för fattiga och sårbara jordbrukshushåll att bättre säkra sin tillgång till mat och inkomst, samtidigt som man stärker motståndskraften mot klimatförändringen.

Detta sker bland annat genom att man väljer grödor som bättre klarar av ett tuffare klimat samt ser till att inte satsa allt på en typ av gröda.

Vidare syftar programmet till att förbättra bevattnings- och lagringsmöjligheter.

Programmet är också tänkt att ge arbetstillfällen, öka avkastningen av produkterna samt förbättra böndernas marknadstillgång – detta så att de pengar småbönderna tjänar kan återinvesteras i jordbruket och ytterligare bidra till att öka avkastningen.

Det nya programmet syftar till att hjälpa nära 300 000 människor i olika distrikt i Zimbabwe.

Läs mer om det fyraåriga initiativet här och här.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter