En pojke utanför sitt hem i slummorådet Karial i Bangladesh. Sipa Press/Kibae Park

En pojke utanför sitt hem i slummorådet Karial i Bangladesh. Sipa Press/Kibae Park

Höga matpriser och ändrat klimat spär på hungern

Målet om minskad hunger har haft en ojämn utveckling, men det är möjligt att nå målet till år 2015

Till en början såg det ljust ut – från år 1990 till år 2002 minskade andelen hungrande människor från 20 till 16 procent.

Flera regioner var också på god väg att kunna halvera hungern till år 2015 och därmed uppnå millenniemålet.

Sydostasien, Latinamerika, Karibien och Östasien är exempel på regioner som visade på stora framsteg.

I Östasien var det främst utvecklingen i Kina som bättrade på statistiken, men hungern minskade också i Afrika söder om Sahara – dock inte tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med befolkningsökningen.

Västasien är den enda regionen där andelen undernärda har ökat mellan 1990-1992 och 2010-2012.

Det innebär att även om andelen hungrande människor minskade så ökade hungern i absoluta tal (mätt i antalet människor som var undernärda).

Hunger- och fattigdomstrenderna följs inte åt
Efter 2002 har den positiva utvecklingen saktat av och andelen hungrande ligger nu på 14,9 procent.

Det kan tyckas konstigt att den minskade fattigdomen i världen inte också har fört med sig minskad hunger, men det har visat sig vara långt mer komplicerade mekanismer som styr såväl matpriser som tillgången till mat.

FN:s mat- och livsmedelsprogram, WFP, kartläggerorsakerna bakom varför hunger- och fattigdomstrenderna inte följs åt. Kartläggningen ska ligga till grund för framtida policyer och strategier för att minska hungern i världen.

Fortfarande lider dock runt 842 miljoner människor runt om i världen av hunger.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010, 2011, 2012, 2013 & 2014

FN:s mat- och livsmedelsprogram,WFP, arbetar med att bekämpa hunger världen över.

Så arbetar FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, med millenniemålen och för en värld utan hunger.

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015