23 januari, 2015

FN-studie visar ökning av kvinnliga chefer, och uppmanar till större insatser för jämställdhet

De senaste 20 åren har världen sett en ökning i antalet kvinnor anställda i ledande och mellanbefattningar, enligt en ny FN-rapport. Rapporten konstaterar också att även om bolagstyrelserna som består av 100% män mindskar i antal, så måste mer göras för att uppnå en jämn könsfördelning.

Studien, som släpptes av Internationella arbetsorganisationen (ILO), Women in Business and Management: Gaining Momentum, täcker 80 av de 108 länder för vilka det finns ILO data tillgänglig. Studien visar att kvinnor under de senaste två decenierna uppnått 20 procent eller mer av samtliga styrelseposter i en handfull länder: Norge, som med 13,3 procent står för den högsta globala andelen företag med en kvinna som ordförande, är tätt följt av Turkiet med 11,1 procent.

”Vår forskning visar att kvinnors ständigt ökande deltagande på arbetsmarknaden har varit den största motorn i den globala tillväxten och konkurrenskraften”, säger Deborah France-Massin, direktör för ILO Bureau for Employers’ Activities, i ett pressmeddelande.

”Allt fler studier visat också på positiva kopplingar mellan kvinnors deltagande i högt beslutande grupper och affärsresultat” berättade Deborah Frankrike-Massin. Men tillade att ”det är en lång väg kvar” innan verklig jämställdhet på arbetsplatsen uppnås, särskilt när det kommer till ledande befattningar.

Trots de framsteg som gjorts med att utjämna klyftan mellan könen på ledningsnivåer är endast fem procent eller mindre av de verkställande direktörerna för världens största bolag kvinnor, påpekar rapporten, och tillägger att ju större företaget är desto mindre troligt är det att en kvinna kommer att finnas i spetsen.

”Det är viktigt att fler kvinnor når ledande befattningar inom strategiska områden för att bygga en pool av potentiella kandidater för toppjobb, såsom VD eller Company President,” förklarade en ILO representant, vilket tyder på att så kallade glasväggar fortfarande existerar med en koncentration av kvinnor som är kvar i vissa typer av ledningsfunktioner, till exempel inom personalplanering, kommunikation och administration.

Dessutom visar rapportens resultat att kvinnor äger och förvaltar över 30 procent av alla företag, men att de kvinnliga ägarna finns i mikro- och småföretag. Därför är det inte bara avgörande för jämställdheten att hjälpa kvinnors verksamheter att växa, utan även för den övergripande nationella ekonomiska utvecklingen.

Enligt rapporten har Jamaica den högsta andelen kvinnliga chefer, med 59,3 procent, medan Jemen har minst med sina 2,1 procent. USA ligger på 15:e plats på listan över 108 länder med 42,7 procent kvinnliga chefer, medan Storbritannien är på 41: a plats med 34,2 procent.

Ytterligare insatser för att minska jämställdhet är viktigt, säger Deborah Frankrike-Massin, och varnar för att det utan det ”kan ta 100 till 200 år att uppnå jämn könsfördelning i företagstoppen.”

I rapporten beskrivs ett antal rekommendationer för att mindska den återstående klyftan mellan könen, bland annat flexibla lösningar för att hantera arbetstider och familjetid, snarare än att införa särskild behandling eller kvotering; att ge stöd vid havandeskap och barnomsorg för kvinnor i arbetslivet; krafttag för att bryta kulturella barriärer och bekämpa sexuella trakasserier och integrera en jämställd personalplanering.

”Det är dags att krossa glastaket för gott och undvika kontroversiella obligatoriska kvoter som inte alltid är nödvändiga eller effektiva”, säger Deborah Frankrike- Massin. ”Att ha kvinnor på toppositioner är helt enkelt bra för affärerna.”

Taggar: , , , ,

Sök bland nyheter