Regeringen i Burundi erbjuder gratis sjukvård för gravida kvinnor och barn under fem år. Här återhämtar sig en kvinna och barn från malaria.

14 maj, 2013

Fokus på kvinnor i post-2015 agendan


Kvinnor spelar en avgörande roll för utveckling. Nu efterlyser en global expertpanel för utveckling och befolkning ökat fokus på kvinnors och flickors hälsa.

Expertpanelen “High-Level Task Force for the ICPD”, som bildades 2012, arbetar med att främja jämställdhet mellan kvinnor och män och säkerställa allas rättigheter.

Panelen har också som uppgift att se till att regeringar och det internationella samfundet lever upp till sina åtaganden från den internationella konferensen om befolkning och utveckling (ICPD) i Kairo 1994.

Nyligen presenterade högnivåpanelen sina policy-rekommendationer, där man belyser vikten av att sexuell och reproduktiv hälsa, jämställdhet och kvinnors rättigheter sätts i centrum för nästa utvecklingsagenda efter 2015.

Utmaningar
Kvinnor spelar en avgörande roll för global utveckling, men drabbas kontinuerligt av våld, diskriminering, oönskade graviditeter och mödradödlighet.

Runt 800 kvinnor dör exempelvis varje dag till följd av komplikationer i samband med gravididet eller förlossning – komplikationer som skulle gå att undvika.

I låg- och medelinkomstländer kommer en av tre flickor under 18 år att giftas bort mot sin vilja. Dessutom utsätts upp till sju av tio kvinnor för fysiskt och/eller sexuellt våld under sin livstid.

Efter 2015
Den nya utvecklingsagendan efter 2015 måste, enligt högnivåpanelen, ge kvinnors rättigheter och hälsa högsta prioritet – och återspegla den avgörande roll kvinnor spelar i utveckling.

 

Läs den fullständiga artikeln (på engelska) och panelens rekommendationer här

 

Läs mer...


… om High-Level Task Force for ICPD

… om mål 3 – att öka jämställdhet mellan kvinnor och män

… om mål 5 – att förbättra mödrahälsa

…om mål 6 – att stoppa spridningen av hiv och aids

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter