Några-kvinnor-på-Haiti-får-lära-sig-läsa-och-skriva-UN-Photo-Logan-Abassi.jpg

08 mars, 2014

Internationella kvinnodagen 2014

Att uppnå jämlikhet för kvinnor och flickor är inte bara en fråga om rättvisa och grundläggande mänskliga rättigheter, det medför också enorma framsteg på många utvecklingsområden.

Årets tema för internationella kvinnodagen är ”jämlikhet för kvinnor är framsteg för alla”.

”Länder med utbredd jämställdhet har större ekonomisk tillväxt. Företag med fler kvinnliga ledare presterar bättre. Fredsavtal som inkluderar kvinnor är mer hållbara. Bevisen är tydliga, jämlikhet för kvinnor innebär framsteg för alla”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

Millenniemålen och nästa utvecklingsagenda
I nästa vecka samlas FNs: kvinnokommission i New York för att diskutera utmaningar och framgångar i genomförandet av millenniemålen för kvinnor och flickor.

Stora framsteg har gjorts kring flickors utbildning och kvinnligt deltagande i politiken, men utvecklingen är fortfarande långsam och ojämn.

”Behovet av att ta itu med ojämlikheter mellan könen kommer ständigt upp i de FN-ledda konsultationerna kring nästa globala utvecklingsagenda”, säger UNDP:s högsta chef Helen Clark. ”Utbildning, sjukvård och arbetstillfällen har högsta prioritet för de mer än 1,4 miljoner människor som har röstat på vad de tycker är viktigast i nästa agenda”.

Läs mer om vad Helen Clark säger i en debattartikel, publicerad i Sidas tidning Omvärlden

 

Läs också mer om…

 Internationella kvinnodagen 2014

Generalsekreterarens uttalande

FN:s 58:e kvinnokommission i New York

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter