UNDP stödjer malariakontroll-program i Zambia, genom sitt samarbete med Globala Fonden.

25 april, 2014

World Malaria Day: Kampen mot malaria fortsätter

Dödligheten i malaria har minskat med en fjärdedel under de senaste tio åren. Men fortfarande drabbas nästan 220 miljoner människor årligen av sjukdomen.

Att stoppa spridningen av malaria är del av millenniemål 6.

Trots de stora framsteg som skett de senaste åren, drabbas fortfarande hundra miljontals människor årligen av sjukdomen.

Enligt World Malaria Report 2012 sker 90 procent av dödsfallen i Afrika. Särskilt utsatta är barn under fem år.

Bekämpa malaria – en kostnadseffektiv utvecklingsinsats
Bekämpningen av malaria är en av de mest kostnadseffektiva utvecklingsinsatserna.

Förutom att rädda liv så bidrar kampen mot malaria också till ökad social välfärd och ekonomisk utveckling.

Det är också temat för Världsmalariadagen 2013, 2014 och 2015: ”Investera i framtiden, bekämpa malaria”.

UNDP deltar i kampen mot malaria bland annat genom initiativet Roll Back Malaria (RBM) – ett globalt partnerskap för att koordinera insatser mot sjukdomen.

RBM – som grundades i slutet av 1990-talet av UNDP, UNICEF, WHO och Världsbanken – omfattar idag över 500 organisationer som arbetar för att hålla malariafrågan högt uppe på den politiska agendan.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter