Kvinnors ekonomiska och politiska inflytande ökar långsamt men stadigt. Ökad jämställdhet gynnar utvecklingen i världen i stort. UN Photo Tim McKulka

12 juli, 2012

Kvinnor får större politiskt och ekonomiskt inflytande

Andelen kvinnor i världens parlament har ökat långsamt men stadigt – från 14 procent år 2000 till runt 20 procent idag. Undersökningar visar att kvinnliga politiker är mer benägna än män att engagera sig i frågor som rör miljö och hälsa. Ökad jämställdhet gynnar därmed alla parter.FN:s enhet för jämställdhet, UN Women, satsar på att stärka kvinnors aktörskap ytterligare och inför valet i Sydsudan ledde UN Women en medborgarutbildning som bidrog till att 51 procent av de röstande var kvinnor – många av dem analfabeter.

Under den Arabiska våren gav organisationen tidigt stöd för kvinnors medbestämmande och stöd i att formulera krav om ökad jämställdhet och kvinnors rättigheter.

UN Women arbetar också för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden, genom utbildning och socialt skydd, men också genom stöd till ILO:s konvention om reglering av hushållsarbete.

Hittills har 257 internationella företag skrivit under principerna om förbättrade arbetsförhållanden och kvinnors lika rättigheter.

Undersökningar visar också att kvinnliga politiker är mer benägna än män att engagera sig i frågor som rör miljö och hälsa.

­— Jämställdhet är en bra affär för alla parter, konstaterar Michelle Bachelet, tidigare president i Chile som nu leder UN Women.

 

Läs fler goda nyheter om utvecklingen i världen i Världens bästa nyheter juli 2012 som tagits fram av UNDP och FN-förbundet med stöd från Sida.

Här kan du läsa mer om millenniemålet för ökad jämställdhet.

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter