06 juni, 2015

Kvinnors självständighet ökar i Mauretanien

Det mauretanska jordbrukarkooperativet Foum Gleita har sedan starten 1999 ökat från 11 till 84 medlemmar. Kooperativets ordförande och initiativtagare är 45-åriga Kadiata Thiam Diallo. ”Innan vi startade kooperativet brukade familjer lämna jordbruket för att istället starta egna småföretag. På grund av ökad torka, sviktande hjordar och stigande markpriser blev det allt svårare att arbeta kvar inom jordbrukssektorn”, förklarar Kadiata.

”För att försörja min familj odlade jag, liksom de andra kvinnorna, sädeskornet durra under regnperioden. Jag hade ett stånd på marknaden där jag sålde grödor under torrperioden varje år. Det var då jag kom på idén att samla våra resurser för att tillsammans möta de utmaningar vi står inför. Genom kooperativet kunde vi sedan köpa in nytt produktionsmaterial och enklare ta oss till marknadsplatser.”

Under 2012 påverkades Mauretanien, liksom resten av Sahelzonen, av en omfattande ekonomisk och social kris, med inverkan på 800 000 människors liv. Torka och dåliga skördar ledde till en ökning av livsmedelspriser. Krisen skedde mot bakgrund av den våldsvåg i norra Mali som orsakade 75 000 människors flykt till Mauretanien.

För att lindra situationen etablerade UNDP under 2013 ett regionalt program för fredsbygge i Sahelzonen. Ur programmets budget på 15 miljoner USD fördelades 2,5 miljoner till Mauretanien.

Efter att först ha identifierat kooperativets behov gav UNDP stöd till Foum Gleita i form av trådstängsel för markinhägnad, plantor och bevattningsutrustning. Kooperativets medlemmar fick också möjligheten att delta i ett seminarium för att förbättra sina färdigheter inom administration och arbetsledning.

”Trots att kvinnorna inte hade någon formell utbildning sedan tidigare lärde de sig mycket av seminariet, vilket har underlättat arbetet inom kooperativet”, säger Kadiata.

Varje medlem i kooperativet bidrar med upp till 1000 Ouguiyas (ca 3 USD) i månaden för att hyra jordbruksmark, köpa plantor och betala för transport av grödorna till marknadsplatser.

Den första skörden blev en källa för stolthet för de nya medlemmarna i kooperativet. Skörden, som var rikligare än tidigare år, kommer inte bara göra det möjligt för kvinnor att försörja sina familjer, utan även att ge dem stora försäljningsinkomster. Inkomsterna kommer över tid möjliggöra för kooperativet och dess medlemmar att köpa nya plantor och boskap. Nya arbetstagare kommer kunna hyras in för att hjälpa till med skörd och produktionsunderhåll, vilket även gör det möjligt för initiativet att sprida inkomster bland en större andel av befolkningen i samhället.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter