Huvudtalarna vid lunchseminariet om hungerfrågan i nästa utvecklingsagenda. Foto: Malin von Strauss, UNDP.

09 april, 2013

Mål om hunger i nästa utvecklingsagenda

Arbetet med att minska hungern i världen går framåt men fortfarande är 870 miljoner människor kroniskt undernärda. Gårdagens post-2015 seminarium handlade om hur nästa utvecklingsagenda efter 2015 kan inkludera mål för att uppnå en värld helt utan hunger.

Under seminariet “Toward zero hunger and sustainable food production? Global food security and nutrition in the post-2015 agenda”, som drog fulla hus med över 100 deltagare, diskuterades världens framtida livsmedelsförsörjning och de utmaningar den medför; förväntad befolkningsökning, större efterfrågan på mat och ökad belastning på redan knappa naturresurser.

”Vi lever i en värld av förändring och hungerproblemet måste vara en del av den större diskussionen om hållbar utveckling”, sa Lennart Båge, före detta chef för internationella fonden för jordbruksutveckling (IFAD). ”Det är inte en fråga om produktion, vi odlar tillräckligt med mat för att föda världens befolkning, det handlar om tillgång och fördelning – vilket i sin tur kräver politisk vilja”.

Under seminariet talade också Richard China, chef för FAO:s EU-kontor, och Maria Elena Rebagay, policyansvarig på Asian Farmers’ Association for Sustainable Rural Development (AFA).

”Att försöka utrota hungern är inte bara att göra det rätta, det har också politiska och ekonomiska fördelar”, sa Richard China. ”En hungrig man är en arg man och att inte ta tag i problemet kan innebära ett högt pris för nästa generation”.

Samtliga talare poängterade vikten av att stärka kvinnliga jordbrukare – som trots sin centrala roll i jordbruket fortfarande många gånger saknar rätten till resurser som vatten, energi och land.

Talarna återkom också till vikten av det småkaliga jordbruket.

– Eftersom småskaliga bönder spelar en sådan central roll i kampen mot hungern, är det viktigt att också låta dem vara en del av diskussionen, sa Maria Elena Rebagay.

Seminariet är det tredje i en serie om post-2015 agendan som arrangeras gemensamt av UNDP:s nordiska kontor och Dag Hammarskjöld Foundation. Bakom detta seminarium stod även FAO Norden.

 

Läs mer...

Läs om initiativet Zero Hunger Challenge, som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon lanserade på Rio+20-konferensen i somras.

Läs också mer om de globala konsultationer som just nu pågår kring post-2015 agendan på undp.org och på  http://www.worldwewant2015.org

UD.s Blogg om utvecklingspolitik kan du följa diskussionen som pågår och  dela med dig av dina synpunkter.

Här kan du läsa mer om hur långt vi har kommit i arbetet med att nå millenniemålen.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter