Stora framsteg har gjorts – men takten måste öka

Trots att det gjorts stora framsteg och trots positiva exempel från alla delar av världen, så återstår mycket för att alla mål ska nås på global basis. Därför måste vi öka takten.

Många framsteg har gjorts sedan världens ledare för mer än tio år sedan upprättade de åtta millenniemålen.

Målen har bland annat bidragit till minskad fattigdom, barnadödlighet och analfabetism, ökade möjligheter för kvinnor, samt satsningar på rent vatten. De har också förhindrat att människor dör eller försvagas av sjukdomar.

Samtidigt återstår mycket.

Utvecklingen skiljer sig mellan olika regioner och olika länder – till och med inom ett visst land kan utvecklingen vara ojämn – och framstegen når ofta inte världens mest utsatta människor; de fattigaste, de som lever i länder drabbade av konflikter och naturkatastrofer samt de som diskrimineras på grund av kön, ålder, funktionshinder eller etnicitet.

Se videon för få en ögonblicksbild över var världen befinner sig i millenniemålsarbetet.

Kortfakta om hur det gått för de olika målen.

De allra fattigaste har inte fått det bättre.

Flera regioner närmar sig målen.

Ladda ned The Millennium Development Goals Report 2014 och läs mer om hur det går med arbetet för att uppnå millenniemålen.