07 april, 2015

Marc Lundwall – möt en Programme Analyst i New York, och en värld av hållbar upphandling

Under våren kommer millenniemålen.nu löpande publicera flera intervjuer med svenskar som på ett eller annat sätt jobbar på UNDP och med mänsklig utveckling. Först ut var vi i Sverige, och nästa naturliga steg är då naturligtvis staterna: 

På FN:s högkvarter i New York hittar man Marc Lundwall. För oss berättar han om hur det är att som svensk arbeta för en av världens största biståndsorganisationer, arbetet med att uppnå millenniemålen och post-2015 processen – och om vägen till drömjobbet. 

Marc Lundwall arbetar som Programme Analyst inom UNDP med specifikt fokus på hållbar upphandling och genomförande av samarbetsprojekt mellan UNDP och dess systerorganisationer. Men vad är egentligen en Programme Analyst?

Uppdraget innehåller analys av olika problemställningar man ställs inför i arbetet med hållbar upphandling  och samarbetet inom One UN. Möten och teamarbete är centralt – det handlar om att komma fram till beslut, både inom och utom organisationen. I en beslutsfattade position inom FN är man beroende av kontakt med NY, men hur är det egentligen att som svensk arbeta på en så ikonisk plats som högkvarteret?

–   Eftersom New York är FN:s mittpunkt är det enormt spännande att få se hur Sverige bidrar till organisationen ur ett politiskt och ett lite mer holistiskt perspektiv. Att som svensk få gå några steg i Dag Hammarskjölds fotspår och verka i det arv som han lämnat bakom sig är en ära.

–  Jag får också ofta höra om vår ’swedish sensibility’, som verkar väldigt uppskattad, med andra ord så bemöts jag mycket positivt av kollegor.

Att verka på en arbetsplats som är så mångfacetterad  kan vara både positivt och samtidigt  utmanande:

–  Man måste beakta sina kollegor, politiken som styr besluten samt  språk- och kulturbarriärerna  som finns inom organisationen. Jag ser FN som en stor spelplan för internationella relationer vilka ska samverka för att bland annat ge utvecklingsbiståndet genomslagskraft på de ställen där det behövs mest.

Men vad innebär egentligen hållbar upphandling? Och varför är det viktigt?

Offentliga verksamheter köper in  stora mängder produkter och tjänster, genom att strömlinjeforma det arbetet kan man göra stor skillnad. Upphandling kallas hållbar när den integrerar krav och kriterier som går ihop med miljöskydd, sociala framsteg och ekonomisk utveckling – till exempel genom resurseffektivitet, kvalitetsförbättring av produkter och tjänster och i slutändan kostnadseffektivisering. Genom att säkerställa de lägsta miljöeffekterna och  positiv social påverkan är upphandling inte bara trogen de mål som satts av det internationella samfundet, det sänder också en stark signal till marknaden och uppmanar innovation av renare och mer etiska produkter. Vilket i slutändan ökar nyttan för miljön och lokala samhällen.

–  Nu mer än någonsin står utvecklingsorganisationer inför fler prioriteringar då det är många utvecklingsmål man vill uppnå genom post-2015 processen och de hållbara utvecklingsmalen (SDG). Det medför att arbetet på individnivå också innebär fler prioriteringar och komplexitet. Min tjäns tinom hållbar upphandling, är ett bra exempel på hur man kan hantera hållbar utveckling i det dagliga arbetet. Det innebär praktiskt att skapa modeller för genomförbara upphandlingar, sett ur ett perspektiv som beaktar miljö, sociala och ekonomiska aspekter.

Vad har du själv för bakgrund, och vad har du för tips till de som vill arbeta inom FN-systemet?

–  Jag är själv civilekonom och har en magister från Lunds Universitet. Efter universitetet satsade jag ett tag på eget företagande vilket sedermera ledde mig in på FN spåret via en praktikplats. Jag har arbetat inom organisationen i flertalet år, med upphandling som huvudområde. Utöver min akademiska och professionella erfarenhet har jag även ett stort intresse för internationella relationer, både på det lilla och stora planet. Jag har bott i fyra olika länder under min uppväxt och talar fyra språk, vilket definitivt kommit väl till pass.

Men, fortsätter han, det finns mycket att tänka på om man själv är intresserad av samma arbetsgivare:

–  Utbudet av arbete inom FN är begränsat i relation till efterfrågan, det bör man alltid ha i bakhuvudet.

FN, som alla andra arbetsgivare, söker oftast specialister inom olika arbetsområden, därför är en specialistkunskap ofta ett bra sätt att bli betraktad för tjänster. Om man vill skaffa sig sådan kunskap inom organisationen så är mitt tips att söka praktiktjänster inom FN, det kan vara ett bra första steg på karriärstegen.

När man väl bestämt sig för vad man ska söka handlar det om att inte ge upp och följa FN:s rekryterings förfarande minutiöst med allt vad det innebär. Ett annat tips är att läsa på om det specifika arbetsområdet och hur det genomförs inom FN, ta även kontakt med organisationen innan du söker.

Utöver praktikplatser är JPO programmet en annan bra väg in i FN, dock gäller samma tips som ovan för att söka de tjänsterna.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter