Nyligen besökte UNDP:s chef Helen Clark, Bagdad för att diskutera landets framtid, millenniemålen och Iraks kommande nationella Human Development Report. Foto: UN/Photo, Pernaca Sudhakaran.

07 december, 2012

Millenniemålen viktiga för Iraks framtida utveckling

Förutsättningarna för en positiv utveckling i Irak finns, men efter år av krig, diktatur och ekonomiska sanktioner står landet fortfarande inför stora utmaningar. Nyligen besökte UNDP:s chef Helen Clark, Bagdad för att diskutera landets framtid, millenniemålen och Iraks kommande nationella Human Development Report.

— Iraks framsteg inom millenniemålsarbetet har varit blandade till följd av landets många svåra år. Vi har dock sett framsteg när det gäller fattigdomsminskning och barna- och mödradödlighet. Men det finns mycket kvar att göra, särskilt när det gäller att stärka kvinnors ställning samt miljöfrågor, sade Helen Clark.

Även viktigt med ungdomssatsningar
Under sitt besök träffade Helen Clark bland annat representanter från ministeriet för planering för att diskutera Iraks nationella Human Development 2012 – med fokus på ungdomar – som just nu håller på att tas fram.

Irak har idag en av världens yngsta befolkningar. Nästan hälften av landets invånare, på 30 miljoner människor, är yngre än 19 år.

Arbetslösheten bland ungdomar ligger dock på omkring 30 procent – dubbelt så mycket som den genomsnittliga arbetslösheten i landet.

Att satsa på ungdomar är därför oerhört viktigt för Iraks framtida utveckling.

Enligt Dr Yousuf Ali Al-Shukri, Iraks minister för planering, har Iraks ungdomar försummats och marginaliserats efter årtionden av konflikter och krig. Han ser därför positivt på att de ungas situation kan uppmärksammas i en ny nationell Human Development Report.

Enligt Dr Yousuf Ali Al-Shukri förtjänar Iraks unga att kunna forma sin egna ljusa framtid och leva ett lyckligt och välmående liv. Den uppmärksamhet som en Human Development Report kan ge kan kanske bidra till att sätta ökat fokus på situationen för Iraks unga.

Kort om UNDP i Irak:

En av UNDP:s högsta prioriteringar i Irak är att stödja landets arbete för att nå millenniemålen. Detta görs bland annat inom områdena fattigdomsbekämpning, krisförebyggande och återhämtning, energi och miljö och genom stöd till den globala fonden för bekämpning av hiv/aids, tbc och malaria.

Sedan 2003 har UNDP arbetat med att återställa grundläggande infrastruktur och samhällstjänster, exempelvis vatten och el.

UNDP har även bidragit till att stärka den demokratiska processen i Irak, bland annat genom att ge stöd till valprocessen under det nationella valet 2010.

Korruptionsbekämpning, stärkande av rättssäkerheten och de mänskliga rättigheterna samt reformering av den offentliga sektorn, är andra viktiga arbetsområden för UNDP i Irak.

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter