Gör din röst hörd om den nya utvcklingsagendan efter 2015 i My World.

06 januari, 2014

My World 2015 – gör din röst hörd

Hittills har över 7 000 000 människor från 193 länder röstat på vad de tycker är viktigast i den nya utvecklingsagendan efter 2015.

Bra utbildning, bättre hälsovård och bättre möjligheter till jobb är de tre prioriteringar som ligger i topp.

Gör din röst hörd du med!

Du kan också jämföra med hur andra människor, runt om i världen, röstat.

 

My World 2015

MY World 2015 är en världsomfattande kampanj som uppmuntrar människor att rösta på de frågor de anser bör prioriteras i den nya utvecklingsagendan efter 2015. Kampanjen drivs av ett flertal samarbetspartners, däribland FN:s utvecklingsprogram UNDP och FN:s globala millenniemålskampanj.

Kampanjen är utformad som en enkät där man väljer 6 av 16 möjliga områden – de områden man anser viktigast när det gäller att förbättra sitt eget liv och för att främja mänsklig utveckling i världen.

De 16 fördefinierade områdena täcker allt från bra utbildning, tillgång till rent vatten och bättre hälsa, till politisk frihet, god samhällsstyrning och jämställdhet mellan kvinnor och män.

Resultatet av My World-undersökningen kommer att inkluderas i den större post-2015 processen och därmed bidra till att definiera den nya utvecklingsagendan.

 

 

FN:s Generalsekreterare Ban Ki-moon uppmuntrar människor att rösta i My World:

Gör din röst hörd!

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter