Några skolbarn i Östtimor övar sig på att skriva. UN/Photo Eskinder Debebe.

09 januari, 2012

Ökat förtroende för bistånd

Sju av tio svenskar vill att biståndet ska öka eller ligga kvar på nuvarande nivå. Enligt Sidas årliga mätning om svenskarnas attityder till bistånd och utveckling är svenska folkets tilltro till biståndet större än någonsin.
Undersökningen, som genomförs av SCB på uppdrag av Sida, visar att svenska folkets förtroende för att det svenska biståndet är effektivt har ökat markant i jämförelse med 2010 års mätning.Resultatet från 2011 års mätning visar också att den höga biståndsviljan ligger fast.

 

Fler känner till framsteg
Förutom svenskarnas inställning till svenskt bistånd så visar mätningen även att allt fler känner till de framsteg som skett i fattiga länder under de senaste trettio åren. Men trots detta är bilden av fattiga länder fortfarande överdrivet negativ.

Till exempel känner endast 4,2 procent av de tillfrågade svenskarna till att åtta av tio ungdomar (15-24 år) i Tanzania kan läsa och skriva. Över 30 procent av de tillfrågade tror att det bara är 2 av 10 ungdomar i Tanzania som kan skriva och läsa.

Dessutom tror en majoritet av de tillfrågade svenskarna (över 80 procent) att barnadödligheten i Kenya är 20 procent eller högre (tio procent av kenyanska barn dör före fem års ålder) och att kvinnor i Bangladesh föder fler barn än de faktiskt gör . I snitt föds 2,5 barn per kvinna i Bangladesh medan SCB:s mätning visar att 40 procent av de tillfrågade svenskarna tror att en kvinna i Bangladesh föder ungefär 4,5 barn.

Viktigt för utveckling
Enligt undersökningen ser flest svenskar fred och utbildning som viktigast för att kunna uppnå utveckling.

> Läs mer om undersökningen på sida.se eller ladda ned 2011 års mätning från SCB här.

> Testa din kunskap om utvecklingen i världen.

> Läs mer om millenniemålen för minskad fattigdom i världen och vad som krävs för att uppnå målen.

 

Förslag på enkla åtgärder för fattigdomsbekämpning:

  • Avskaffa skolavgifter och skoluniformer
  • Förse fattiga jordbrukare i Afrika söder om Sahara med billiga och effektiva gödningsmedel
  • Ge skolmat till alla barn, gjord av lokalt producerade råvaror
  • Utbilda stora antal landsbygdsbor i hälsa, jordbruk och infrastruktur
  • Distribuera gratis myggnät till alla barn som bor i områden med stor risk för malaria
  • Ta bort avgifter för grundläggande hälsovård i låginkomstländer
  • Utöka tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive information om preventivmedel och familjeplanering
  • Utöka användandet av bevisat effektiva mediciner mot aids, tuberkulos och malaria
  • Se till att alla sjukhus och skolor får tillgång till vatten och sanitet
  • Genomför nationella kampanjer för att minska våld mot kvinnor

 

Källa: UN Millennium Project

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter