13 april, 2015

”Röster från Somalia” – Somalilands första kvinnliga åklagare

”Tidigare var det bara män som hade det här jobbet” säger advokat Aswan Jibril. ”Vårt rättssystem dominerades av män.”

Under 2010 blev Aswan en av de första kvinnliga åklagarna i Somaliland. Med hjälp av UNDP:s stipendie- och praktikprogram kunde hon avsluta juristutbildningen och säkra en praktikplats på Somalilands åklagarmyndighet.

Idag är Aswan en av de över 75 kvinnor som arbetar inom rättssektorn i Somaliland (jämfört med mindre än fem år 2008). Hon ser de positiva förändringarna inom rättssektorn.
”Jag ser detta som ett steg framåt för oss kvinnor, tidigare såg folk ner på oss och brukade tro att vi inte kunde klara av detta jobbet” säger hon.

Precis som Aswan driver många somalier utvecklingen framåt och bidrar till förändring i sina samhällen. Historien om ett nytt Somalia är en berättelse om hopp. Viktiga förändringar, såsom ökade andelar kvinnor i maktpositioner och kvinnors förbättrade chanser på arbetsmarknaden, banar väg för ett stabilt, fredligt och levande Somalia. Dessa positiva förändringar ger bättre förutsättningar för ökad stabilitet och utveckling än vad landet har sett på mer än en generation.

Aswan möter fortfarande utmaningar och hennes arbetes höga profil har sina risker. ”Kvinnorna på kontoret har blivit måltavlor”, säger hon. ”Vi vill inte gå runt stan med våra ansikten exponerade. Vi täcker oss- vi gör det av rädsla”. Men hon vet ändå att hennes arbete är avgörande i formandet av ett kompetent och pålitligt rättsväsende. ”Jag drömmer om att bli överåklagare” berättar hon.

Sedan 2011 har UNDP stöttat juridiska praktikplatser och garanterar att hälften av praktikanterna är kvinnor. Under ett år introduceras studenterna för den offentliga sektorn, inklusive nyckelministerier, domstolar och polis, där de får arbetslivserfarenhet direkt från arbetsplatserna. Dessa akademiker arbetar nu med allmänna åklagaren, den högre rättsrådet, polisen, rättshjälpscenter, lokala icke-statliga organisationer för mänskliga rättigheter, regionala ministerier och parlamentet.

Se Aswans berättelse här. Här kan du även höra mer om projektet “Röster från Somalia” – startat av FN i Somalia.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter