13 mars, 2015

Skådespelerskan Geena Davis varnar FN: 700 år behövs för att nå en jämn könsfördelning i barnmedia.

”Vi behöver inte vänta för att rätta till omedvetna fördomar. Vi kan fixa det från början.” Det säger skådespelerskan Geena Davies under ett seminarium om kön och media för FN, Och menar att bristen på kvinnliga karaktärer i underhållningsmedier för små barn kan ändras över en natt.

Den Oscarsvinnande skådespelaren, som grundade Geena Davis Institute on Gender in Media, berättade att data från hennes forskning visar störande resultat av hur pass många färre kvinnliga karaktärer som finns i familjefilmer och tv-program riktade till barn under 11 års ålder.

Gina Davis, fortsatte med att berätta att budskapet barnen får genom underhållningsmedia är ”hyper-sexualiserande”, och att kvinnliga karaktärer bedöms efter sitt utseende.

”Om vi lägger till kvinnliga karaktärer i den takt vi har gjort under de gångna 20 åren, kommer vi att uppnå paritet om 700 år,” sa Davis och tillade att hon trodde jämn könsfördelning i barns underhållningsmedia kan nås dramatiskt snabbare – kanske till och med på sju år.

Hon noterade att meddelandet barn får genom underhållningsmedia är att kvinnor och flickor är andra klassens medborgare.

Ms Davis talade vid ett evenemang för kvinnors ställning som äger rum på FN-högkvarteret för att främja jämställdhet i och genom medierna, som är centralt för de så kallade hållbarhetsmålen som kommer att driva den globala utvecklingsagendan för kommande år.

Irina Bokova, generaldirektör för FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (Unesco), sa i sin frånvaro att kvinnorna bara utgör ”en tredjedel av reportrarna, och en fjärdedel av beslutsfattarna i medierna.”

”Endast en fjärdedel av de som tillfrågas, ses eller skildras i medierna är kvinnor”, säger hon. ”Hur kan vi få hela hela historien med bara hälften av världens röster? Vi behöver rätta till denna obalans.”

2015 – ett år för jämställdhet:
Den 59:e sessionen i kommissionen för kvinnors ställning kommer att äga rum i Förenta nationernas högkvarter i New York 9-20 mars 2015. Företrädare för medlemsstaterna , FN-organ, och organisationer från alla regioner i världen kommer att delta i eventet.

Beijing + 20 är en kampanj från UN Women i samband med 20-årsdagen av den fjärde internationella kvinnokonferensen i Peking och antagandet av dess handlingsplan. Kampanjen sträcker sig från maj 2014 till September 2015 under titeln: ” Empowering Women – Empowering Humanity: Picture It!” Med fokus på pekingkonferensens övergripande teman om kvinnors egenmakt och jämställdhet.

Taggar: , ,

Sök bland nyheter