Fritextsök

15 oktober, 2011

Det här har Sverige lovat

Sverige uppfyller målet om 0,7 procent av BNI i bistånd Effektivare bistånd, skuldavskrivningar och rättvisare handelsvillkor för fattiga länder.  Det är detta som millenniemål 8 handlar om – det mål som framförallt de rika länderna bär ett stort ansvar för. Vid flera tillfällen har de rika länderna lovat mer och effektivare bistånd. De åtta största […]

Läs mer

15 oktober, 2011

Det här krävs för att uppnå målen

Alla parter måste ta sitt ansvar För att millenniemålen ska uppnås till år 2015 måste alla parter ta sitt ansvar. Poängen med målen är just att de rika och fattiga länderna har ett gemensamt ansvar för en positiv utveckling i världen. Fattiga länders regeringar måste bli bättre på att tillgodose medborgarnas behov – vilket bland […]

Läs mer