Fritextsök

26 oktober, 2011

Ny teknik på framfart

Ökad tillgång till internet och mobiltelefoni i utvecklingsländerna Ett delmål för millenniemål 8 föreskriver att ny teknik – främst inom information och kommunikation – ska göras tillgänglig för världens fattiga. Här sker stora framsteg; år 2014 fanns 7 miljarder mobilabonnemang och mer än 3 miljarder människor använde internet. Det innebar att uppskattningsvis 96 procent av […]

Läs mer

13 september, 2011

Så mäts millenniemål 8

Så mäts millenniemål 8 Millenniemål 8 handlar om behovet att öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar. Det innebär bland annat att de rika länderna tar ett större ansvar för att underlätta för fattiga länder att ta sig ur fattigdom. För att göra det möjligt att mäta och jämföra hur arbetet med de olika målen […]

Läs mer