01 februari, 2012

The Girl Effect: The Clock is Ticking

När en flicka har möjlighet att påverka sitt eget liv och att göra sin röst hörd, har det en positiv påverkan på hela hennes omgivning.  Se youtube-filmen ”The Girl Effect: The Clock is Ticking” och ta del i kampen för ökad jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.Att satsa på flickor och kvinnor är en nyckel till utveckling. Studier visar att när flickors livsvillkor förbättras, bidrar det även till en positiv utveckling för hennes bröder, systrar och föräldrar – samt för samhället i stort.

Det har till exempel visat sig att ett barn till en mamma som fått gå i skolan har större chans att överleva sin femårsdag. Dessutom är chansen större att en utbildad kvinna ser till att hennes barn får lära sig läsa och skriva. Därmed är det viktigt att flickor har samma möjlighet till skolgång som pojkar.

Mycket återstår för målet om ökad jämställdhet
Trots att fler flickor än någonsin tidigare går i skolan och att andelen kvinnor i världens parlament ökar, återstår mycket innan millenniemål 3 är uppnått. Fortfarande har flickor och kvinnor runt om i världen inte lika möjligheter som män att, till exempel, utbilda sig, få arbete, tjäna egna pengar eller äga sin egen mark. Flickor och kvinnor drabbas därmed mycket hårdare av fattigdom och rättslöshet.

Se filmen ”The Girl Effect: The Clock is Ticking” här.

girleffect.org kan du läsa mer om arbetet för att förbättra flickors liv runt om i världen.

Läs mer om millenniemål 3 som handlar om att öka jämställdheten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.

 

 

Taggar: , , , , , , ,

Sök bland nyheter