Treåriga Hridoy och hans papa Joykumar Chakma få vård på en klinik i Bangladesh

25 april, 2013

World Malaria Day 2013

Idag, den 25 april, uppmärksammas kampen mot malaria runt om i världen. Stora framsteg har gjorts, men FN:s generalsekreterare efterlyser nya krafttag mot sjukdomen.

Temat för årets Världsmalariadag är ”Investera i framtiden” (”Invest In The Future”).

Malariabekämpning är en av de mest kostnadseffektiva utvecklingsinsatserna, som inte bara räddar liv utan också ökar social välfärd och ekonomisk utveckling. Ny data visar att för varje dollar som investeras i malaria i Afrika, så ökar BNP med 46 dollar.

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar därför det globala samfundet och politiska ledare i de drabbade länderna att öka sina engagemang för att bekämpa malaria.

Stora framsteg

Sedan millenniemålen antogs för mer än tio år sedan har FN-organ, regeringar, organisationer, individer och företag tillsammans arbetat för att skydda hundratals miljoner människor från malaria.

Ökad internationell finansiering, tillsammans med ett växande politiskt engagemang i drabbade länder, har lett till fler förebyggande insatser och ökad tillgång till livsviktiga mediciner.

Totalt har över en miljon dödsfall avvärjts och den del av millenniemål 6 som handlar om att stoppa spridningen av malaria är nu i sikte.

Hela 50 länder är på väg att minska malariafallen med minst 75 procent innan år 2015.

Utmaningar kvarstår

Malaria drabbar dock fortfarande många i de minst utvecklade länderna – främst i Afrika – där miljontals människor dessutom saknar tillgång till livsviktiga mediciner.

I Afrika dör ett barn varje minut av malaria.

Bristande övervakningssystem innebär att malariafallen är kraftigt underrapporterade. Även om datainsamlingen ständigt förbättras, saknas fortfarande tillräcklig information för att kunna följa aktuella trender.

Ökad finansiering nödvändig

Nyligen minskade dessutom de globala medlen för malariabekämpning och varje år saknas nära 3 miljarder dollar.

Detta har lett till att viktiga malariabekämpande insatser i Afrika inte kunnat genomföras, exempelvis  utdelningen av myggnät som behandlats med insektsdödande medel.

För att hindra att malariafallen stiger igen – särskilt i de tio värst drabbade länderna – måste det internationella samfundet öka bidragen.

Nya medel till den globala fonden för bekämpning av aids, tuberkulos och malaria bör särskilt prioriteras.

Inte bara FN:s generalsekreterare efterlyser ökade krafttag. Dr Fatoumata NAFO-Traoré, chef för RBM Malaria, ett globalt partnerskap för att bekämpa malaria, uppmanar globala givare att öka sina bidrag:

”Vi kan och måste göra mer. Malariabekämpning är en investering i friskare, mer rättvisa och välmående samhällen –  en investering i framtiden”, säger Dr Fatoumata NAFO-Traoré.

Läs mer...

… om WHO:s arbete på World Malaria Day 2013

… på den globala webbsidan för World Malaria Day

… om UNDP:s arbete med att bekämpa Malaria i Bangladesh

… om millenniemål 6


 

 

 

 

 

Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter