Ett litet barn får vaccination vid en klinik i Mongoliet

Ett litet barn får vaccination vid en klinik i Mongoliet. UN/Photo Eskinder Debebe

De flesta barn kan räddas genom bättre sjukvård och förebyggande åtgärder

Om millenniemål 4 ska kunna nås behövs ökade insatser mot de sjukdomar som tar flest barns liv. Tillgång till vaccinering, insektsdödande myggnät och mediciner skulle kunna göra stor skillnad.

I Afrika söder om Sahara orsakar tre sjukdomar – lunginflammation, diarré och malaria mer än hälften av alla dödsfall bland barn. De flesta av dessa barn kunde ha räddats genom förebyggande åtgärder och behandling till låg kostnad.

Tillgång till antibiotika mot akuta luftvägsinfektioner, sockersaltlösning mot diarré, vaccinering, insektsdödande myggnät och mediciner mot malaria skulle kunna göra stor skillnad.

Undersökningar visar att barn till kvinnor som fått utbildning har mycket större chans att överleva sin femårsdag jämfört med barn till kvinnor som saknar utbildning.

På samma sätt spelar inkomst en avgörande roll.

Undersökningar visar exempelvis att tillgången till vaccinering mot mässling varierar efter hushållens sociala och ekonomiska situation. Tillgången är sämre för barn som lever i fattiga hushåll, bor på landsbygden eller har föräldrar med låg utbildning. Också barn som har många äldre syskon hör till dem som inte vaccineras mot mässling. Skillnaden mellan flickor och pojkar när det gäller vaccinering är däremot obetydlig.

Källor: The Millennium Development Goals Report 2010,2011 och 2014.

Snabbfakta om barnadödlighet:

  • Drygt 18 000 barn under fem år dör varje dag.
  • Av den totala barnadödligheten dör nära 40 procent under sin första månad i livet.
  • Ett barn som föds i Angola löper 73 gånger högre risk att dö under sina första fem år jämfört med ett barn som föds i Sverige.
  • Av den totala barnadödligheten kan över hälften relateras till undernäring, brist på rent vatten och dåliga sanitära förhållanden.

(Källa: UNICEF)

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015