Human Development Report – ger en bild av tillståndet i världen

Varje år ger UNDP ut en rapport som presenterar fakta och analys om tillståndet i världen. Rapporten är i dag den mest spridda och citerade källan för global utvecklingsstatistik.

Till varje rapport hör ett index – Human Development Index – som listar den mänskliga utvecklingen i världens länder.

Istället för att bara mäta nationell inkomst väger indexet in både hälsa och utbildningsnivå.

Detta sätt att tolka mänsklig utveckling har i grunden påverkat en hel generation beslutsfattare och utvecklingsexperter runt om i världen.

 

UNDP:s årliga rapport om utvecklingen i världen

UNDP:s årliga rapport om utvecklingen i världen


UNDP ger årligen ut rapporten Human Development Report (HDR).  I rapporten hittar du aktuella frågor om bistånd, analyser kring utvecklingen i världen och förslag på nya sätt att möta jordens utmaningar. Rapporten innehåller också omfattande statistik.

Human Development Index, som ingår i rapporten, har blivit känt som ett tydligt sätt att mäta mänsklig utveckling då det inte enbart mäter BNP utan också tar hänsyn till indikatorer som skolgång och förväntad livslängd.

 

Här hittar du samtliga HDR-rapporter sedan 1990.