Skolbarn utanför en skola i Kabul, Afghanistan. UN/Photo Eskinder Debebe

Skolbarn utanför en skola i Kabul, Afghanistan. UN/Photo Eskinder Debebe

Svårt för flyktingbarn att få utbildning

Enligt FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, riskerar många flyktingbarn att bli utan utbildning. Svårigheter med språket, en känsla av att vara en ”out-sider” och ekonomiska svårigheter är några av orsakerna till detta.

UNHCR har kartlagt 132 flyktingläger och bland dessa är det bara i 38 läger som alla barn går i skolan. I ytterligare 32 läger gick 70 procent av barnen i skolan medan siffrorna var långt lägre i de resterande 62 lägren.

En anledning till detta kan vara att det är svårt att få tag på utbildande lärare som vill arbeta i flyktingläger.

Det är också viktigt att påtala att dessa siffror bara gäller för registrerade flyktingar, bland de som inte är registrerade är inskrivningen förmodligen ännu lägre.

Här httar du UNHCR:s rapport om läget i 132 flyktingläger.

Allt fler kan läsa och skriva

På global basis har läs- och skrivkunnigheten för unga (mellan 15 och 24 år) ökat från 83 till 89 procent mellan 1990 och 2012.

Trots framstegen kan dock fortfarande 126 miljoner unga runt om i världen varken läsa eller skriva

Källa: The Millennium Development Goals Report 2014

Här hittar du alla mål.

Senast uppdaterad i januari 2015