Se UNDP:s film om hur vi påskyndar arbetet med att nå millenniemålen.

05 november, 2012

Se UNDP:s film om hur vi kan påskynda millenniemålsarbetet

Arbetet med att uppnå millenniemålen går framåt. Men trots att det finns positiva exempel från i stort sett alla delar av världen, så återstår mycket för att alla mål ska nås på global basis. I filmen ”Accelerating progress on the Millennium Development Goals” ges exempel på hur man i Tanzania och Colombia identifierat flaskhalsar och dragit lärdomar från tidigare erfarenheter för att på så sätt påskynda arbetet med att nå millenniemålen.

Här kan du se filmen ”Accelerating progress on the Millennium Development Goals”.

Här kan du läsa mer om hur det går för varje mål.

Kort om handlingsplanen ”The Millennium Development Goals Acceleration Framework”:

I samband med toppmötet i New York 2010 presenterades en handlingsplan för att, på ett metodiskt sätt, identifiera flaskhalsar och samtidigt hitta lösningar för att bistå länder att utveckla sina egna handlingsplaner för att nå millenniemålen.

En viktig utgångspunkt för planen är att vi måste dra lärdom från tidigare erfarenheter.


Här kan du ladda ned ”The MDG Acceleration Framework Toolkit”.

Taggar: , , , , , , , , , ,

Sök bland nyheter