Inlägg taggade ‘målen’

Fritextsök

Se UNDP:s film om hur vi påskyndar arbetet med att nå millenniemålen.

05 november, 2012

Se UNDP:s film om hur vi kan påskynda millenniemålsarbetet

Arbetet med att uppnå millenniemålen går framåt. Men trots att det finns positiva exempel från i stort sett alla delar av världen, så återstår mycket för att alla mål ska nås på global basis. I filmen ”Accelerating progress on the Millennium Development Goals” ges exempel på hur man i Tanzania och Colombia identifierat flaskhalsar och dragit lärdomar från tidigare erfarenheter för att på så sätt påskynda arbetet med att nå millenniemålen.

Läs mer

Taggar: , , , , , , , , , ,

Idag släpps FN:s årliga statusrapport om millenniemålen. UN/Photo: Kibae Park

02 juli, 2012

Idag släpps FN:s statusrapport om millenniemålen

Fyra viktiga delmål – halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan och ökad tillgång till rent vatten – har enligt årets millenniemålsrapport (the Millennium Development Goals Report 2012) redan uppnåtts, tre år före 2015. Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är det ”utmanande men möjligt” att nå de återstående målen. Det krävs dock att världens ledare inte backar från de åtaganden som gjordes för över tio år sedan.

Läs mer

Taggar: , , , ,