Inlägg taggade ‘FN:s statusrapport om millenniemålen’

Fritextsök

Idag släpps FN:s årliga statusrapport om millenniemålen. UN/Photo: Kibae Park

02 juli, 2012

Idag släpps FN:s statusrapport om millenniemålen

Fyra viktiga delmål – halverad fattigdom, förbättrade levnadsvillkor i världens slumområden, att lika många flickor som pojkar börjar skolan och ökad tillgång till rent vatten – har enligt årets millenniemålsrapport (the Millennium Development Goals Report 2012) redan uppnåtts, tre år före 2015. Enligt FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon är det ”utmanande men möjligt” att nå de återstående målen. Det krävs dock att världens ledare inte backar från de åtaganden som gjordes för över tio år sedan.

Läs mer

Taggar: , , , ,