Fritextsök

24 oktober, 2011

Fortfarande är kvinnor underrepresenterade i politiken

Få kvinnliga parlamentariker i världen Kvinnligt politiskt deltagande ökar – men alldeles för långsamt. Sedan år 2000 har andelen kvinnor i världens parlament ökat från 14 till 22 procent – men fortfarande är runt 80 procent av världens parlamentsledamöter män. Förutom att utvecklingen går alldeles för långsamt så är det dessutom stor skillnad mellan olika länder. […]

Läs mer

03 oktober, 2011

Olika sätt att mäta utveckling i världen

Utveckling – inte helt enkelt att mäta Hur mäter man egentligen utveckling? Flest antal utbildade invånare, högst BNP per capita eller mest pengar i statskassan? I dag mäts utvecklingen i världen utifrån flera olika faktorer. Human Development Index är, till exempel, ett index där man mäter den mänskliga utvecklingen i ett land utifrån faktorer som; […]

Läs mer

22 augusti, 2011

Mål 3: Öka jämställdheten mellan kvinnor och män

Mycket återstår för målet om ökat jämställdhet Trots att andelen kvinnor i världens parlament ökar och fler flickor än någonsin tidigare går i skolan återstår mycket innan målet om jämställdhet är uppnått. Utvecklingen är dessutom ojämn – både inom och mellan olika regioner.

Läs mer

22 augusti, 2011

Framsteg och utmaningar – region för region

En ojämn utveckling – både inom och mellan länder Även om millenniemålen är satta på global basis så kan det vara intressant att se hur långt de olika regionerna har kommit på vägen att nå målen. Utvecklingen är ojämn – både inom och mellan länder.              

Läs mer

26 juni, 2011

Mål 1: Halvera jordens fattigdom och hunger

Fattigdomen minskar – men miljontals människor går hungriga Det första millenniemålet lyder egentligen att vi fullständigt ska undanröja den extrema fattigdomen och hungern. Att andelen extremt fattiga och hungrande ska halveras till 2015 är därför endast ett delmål i sig.

Läs mer