Några barn leker i ett slumområde i Kambodja. UN/Photo Kibae Park

Några barn leker i ett slumområde i Kambodja. UN/Photo Kibae Park

Vi kan alla bidra till en bättre värld

Att minska fattigdomen, hejda klimatförändringen eller motarbeta de många orättvisor som finns runt om i världen kan kännas som tunga och svåra problem att ta sig an. Det finns dock mycket som du som individ kan göra för att bidra till en bättre värld.

 

Här följer några konkreta tips:

  • SKAFFA DIG KUNSKAP. Om du vet vad som orsakar orättvisor kan du enklare arbeta för att förändra dem.

 

  • TA DEL AV ANSVARET. Det är vi i de rika länderna som förbrukar mest energi och har livsstilar som tär mest på jordens resurser. Lär dig mer om hur du kan minska på din klimatpåverkan.

 

  • GÅ SAMMAN. Hitta andra som är engagerade, gå samman och arbeta för förändringar. Du kan till exempel bli medlem  i en organisation – eller starta en egen.

 

  • TA STÄLLNING. Skriv under namninsamlingar för frågor du tycker är viktiga. Var med på seminarier, möten och delta i kampanjer. Skriv insändare till tidningar eller starta en insamling.

 

  • PÅVERKA MAKTHAVARNA. Kontakta politiker genom att skriva brev, skicka e-post eller ringa upp dem. Berätta vad du vet, säg vad du tycker och föreslå lösningar för att förbättra situationen.

 

  • FRÅGA OCH STÄLL KRAV. Se till att din skola, arbetsplats eller affär köper in rättvise- och kravmärkta varor. Ta reda på var dina pensionspengar är investerade. Om vi som ägare ställer krav kan våra investeringar bidra till en rättvis och hållbar utveckling.