Vissa lösningar är både enkla och ger snabb effekt i kampen mot fattigdom

Insatser för en bättre värld handlar om ett ihärdigt och långsiktigt arbete. Det finns dock några enkla åtgärder som har visat sig ge snabba vinster i kampen mot fattigdom.

Investeringar i exempelvis hälsa och utbildning idag är en förutsättning för framsteg om fem, tio och ibland till och med 25 år. Därför ska kampen mot fattigdom framförallt ses som ett långsiktigt arbete.

I den slutrapport från millennieprojektet som kom i januari 2005 fanns dock ett antal förslag på enkla och beprövade åtgärder som kan ge relativt snabba vinster i kampen mot fattigdom.

Några enkla åtgärder för fattigdomsbekämpning:

  • Avskaffa skolavgifter och skoluniformer.
  • Förse fattiga jordbrukare i Afrika söder om Sahara med billiga och effektiva gödningsmedel.
  • Ge skolmat till alla barn, gjord av lokalt producerade råvaror.
  • Utbilda stora antal landsbygdsbor i hälsa, jordbruk och infrastruktur.
  • Distribuera gratis myggnät till alla barn som bor i områden med stor risk för malaria.
  • Ta bort avgifter för grundläggande hälsovård i låginkomstländer.
  • Utöka tillgång till information om sexuell och reproduktiv hälsa, inklusive information om preventivmedel och familjeplanering.
  • Utöka användandet av bevisat effektiva mediciner mot aids, tuberkulos och malaria.
  • Se till att alla sjukhus och skolor får tillgång till rent vatten och sanitet.
  • Genomför nationella kampanjer för att minska våld mot kvinnor.

 

Källa: UN Millennium Project