Fattigdomsmålet nås på global basis

Trots bakslag efter senare års mat-, energi- och finanskriser, kommer sannolikt målet om att halvera andelen extremt fattiga till 2015  att uppnås på global basis.

Fram till år 2015 beräknas den extrema fattigdomen i världen ha sjunkit till 15 procent – en bra bit under målet på 23 procent.

Flera fattiga länder närmar sig målet för allmän skolgång
Några av de fattigaste länderna i världen har gjort de främsta framstegen vad gäller utbildning; Burundi, Madagaskar, Rwanda, Samoa, Sao Tomé & Príncipe, Togo och Tanzania har antingen uppnått eller närmat sig målet för allmän skolgång (då mer än 95 procent av samtliga barn är inskrivna i grundskolan).

När det gäller utbildningsmålet är Afrika söder om Sahara den region som gjort störst framsteg.

Allt färre barn dör
Barnadödligheten (antalet barn som dör innan de hunnit fylla 5 år) har sjunkit från 12,4 miljoner 1990 till 8,1 miljoner 2009. Det innebär att 12 000 färre barn nu dör varje dag jämfört med för knappt tio år sedan.

Mer bidrag och effektivare kontrollåtgärder vad gäller malaria har bidragit till att dödsfallen har minskat med 20 procent globalt – från nästan 985 000 dödsfall år 2000 till 781 000 dödsfall år 2009.

Färre människor smittas av hiv
Allt färre människor smittas av hiv. År 2009 nysmittades omkring 2,6 miljoner människor – en nedgång på 21 procent sedan 1997 när antalet nysmittade nådde sin pik.

Antal hiv-smittade som har tillgång till bromsmedicinering har trettonfaldigats mellan åren 2004 och 2009.

Allt fler människor har tillgång till förbättrat dricksvatten
Under perioden 1990-2008 beräknas omkring 1,1 miljarder människor som bor i städer samt 732 miljoner människor på landsbygden ha fått tillgång till förbättrat dricksvatten.

Läs om framsteg och utmaningar i olika regioner.

Ladda ned The Millennium Development Goals Report 2011 och läs mer om hur det går med arbetet för att uppnå millenniemålen.

Här hittar du alla mål.